Kosenie trávy

Každý majiteľ, či už rodinného domu alebo firmy sa teší, keď má na svojom pozemku nádherný, pravidelne udržovaný, zelený trávnik, prípadne aspoň zatrávnenú plochu. Dôvodom, prečo sa rozhodujeme pre vysadenie trávnika býva niekedy domnienka, že o trávnik sa netreba až tak veľmi starať. Z času na čas pokosím a nemám žiadne starosti s okopávaním rastlín, strihaním stromov, odpratávaním nastrihaných konárov a pod.

Opak je však pravdou. Každý trávnik, ale aj zatrávnená plocha pokiaľ má nejako vyzerať, vyžaduje pravidelné kosenie. Frekvencia kosenia závisí od viacerých faktorov. Reprezentatívny, "anglický" trávnik vyžaduje častejšie kosenie (aspoň raz za týždeň), ako napr. trávnatý porast okolo výrobnej haly, ktorý stačí pokosiť tri - štyri krát počas vegetačného obdobia.

Samozrejme, na to, aby trávnik vyzeral atraktívne, iba kosiť nestačí. Atraktívny trávnik si vyžaduje trvalú starostlivosť v podobe hnojenia, prevzdušňovania, hrabania, podsievania, odburiňovania a valcovania.

Naša spoločnosť poskytuje servis komplexnej starostlivosti o trávniky. Naše služby sú určené rovnako individuálnym klientom, ako aj podnikateľským subjektom. V prípade záujmu o naše služby si môžete dohodnúť bezplatnú obhliadku buď na telefónnom čísle +421 948 625 605 alebo prostredníctvom kontaktého formuláru.