Predaj a montáž ČOV, žúmp, zberných nádrží na vodu

Pre tých ktorý nemajú možnosť napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť máme pripravené zaujímavé ceny na domové čističky odpadových vôd ( ČOV), žumpy, zberné nádrže...

Pri ČOV vám taktiež vieme zabezpečiť kompletné služby.

  • predaj a dovoz ČOV
  • výkop montážnej jamy podľa konkrétneho tipu ČOV
  • dovoz materiálu potrebného na osadenie ( betónové podložie, vodoinštalačný materiál )
  • samotné osadenie a napojenie

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.